Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2016 23:42
Δήμος Αχαρνών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΠΠ

Προτεινόμενο Θέμα 4

Σε ένα Λύκειο του Δήμου Αχαρνών ο διευθυντής κρατά στατιστικά στοιχεία για τις απουσίες των μαθητών την προηγούμενη βδομάδα, θέλοντας να γνωρίζει ποιοι έχουν πολλές απουσίες, μονόωρες αποβολές κ.λπ. Έτσι για τους 200 μαθητές του σχολείου κρατά σ’ ένα πίνακα ΑΠ[200,5] τις απουσίες τους καθημερινά και σ’ ένα πίνακα ΟΝ[200] τα ονόματα των μαθητών. Για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων να γράψετε Πρόγραμμα σε Γλώσσα, το οποίο:

Δ1. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων.

Δ2. Να διαβάζει στο μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[200] τα ονόματα των μαθητών. Δημιουργεί τον πίνακα ΑΠ[200,5] καταχωρίζοντας σε κάθε θέση του αρχικά την τιμή 0.

Δ3. Για κάθε μαθητή του σχολείου, διαβάζει την ημέρα της εβδομάδας (1-5) που έκανε απουσία και τον αριθμό των απουσιών του την ημέρα εκείνη και τον καταχωρίζει στην αντίστοιχη θέση του πίνακα ΑΠ. Η διαδικασία να σταματά όταν δοθεί για ημέρα η τιμή -1 ή όταν δοθούν απουσίες και για τις 5 ημέρες. Να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για έγκυρες τιμές, δηλ. ότι ημέρα παίρνει τιμές 1-5 ή -1 και ότι οι απουσίες του μαθητή κάποια μέρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 7. Θεωρείστε ότι κατά την καταχώρηση δεν δίνεται δύο φορές η ίδια ημέρα για κάποιο μαθητή.

Δ4. Στη συνέχεια με κλήση κατάλληλου υποπρογράμματος με όνομα ΕΥΡΕΣΗ, το πρόγραμμα να εμφανίζει αν υπάρχουν ή όχι μαθητές που κάθε μέρα, είχαν μία μονόωρη αποβολή (δηλ. στον πίνακα ΑΠ έχει καταχωριστεί η τιμή 1). Το υποπρόγραμμα να δέχεται τον πίνακα των απουσιών και έναν αριθμό μαθητή 1-200 και να επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ σε περίπτωση που κάθε μέρα αυτός ο μαθητής έχει μονόωρη αποβολή, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ διαφορετικά. Στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιοι μαθητές να εμφανίζονται τα ονόματα τους και το σύνολο τους. Διαφορετικά το μήνυμα «δεν υπάρχουν μαθητές που κάθε μέρα έχουν μονόωρη αποβολή».

Δ5. Θεωρούμε ότι οι μαθητές της Α’ Λυκείου είναι 80 και βρίσκονται στις 80 πρώτες γραμμές του πίνακα ΑΠ, οι μαθητές της Β’ Λυκείου είναι 60 και βρίσκονται στις επόμενες 60 γραμμές, με τους μαθητές της Γ’ τάξης να βρίσκονται στις τελευταίες γραμμές του πίνακα.

i. Υπάρχει η αντίληψη ότι την προηγούμενη βδομάδα αρκετοί μαθητές της Γ’ Λυκείου δεν πήγαν σχολείο προκειμένου να μείνουν σπίτι και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016. Τότε οι απουσίες τους κάθε μέρα είναι τουλάχιστον 5. Να υπολογιστεί και να εμφανιστεί σε τι ποσοστό ισχύει αυτή η αντίληψη για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

ii. Να εμφανιστούν σε φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο των απουσιών τους στην εβδομάδα, τα ονόματα των μαθητών της Β’ Λυκείου. Σε περίπτωση που 2 ή περισσότεροι μαθητές έχουν το ίδιο σύνολο απουσιών, να εμφανίζονται τα ονόματα τους αλφαβητικά.

Δ6. Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα που περιγράφεται στο ερώτημα Δ4.

*Επιμέλεια θέματος: Μακρής Μάκης, Καθηγητής Μαθηματικών/Πληροφορικής, καθηγητής Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

*Τα θέματα και οι απαντήσεις τους, βρίσκονται στις Εκδόσεις των Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

Ετικέτες

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ